Navigácia

Partners

Nedeľa 21. 1. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 • Aj tento rok sa naši žiaci 4. ročníka, Maroš Kaniarik a Samuel Petro, zapojili do anglickej súťaže Let´s play. Tento rok sa do súťaže zapojilo 8 základných škôl. Pod odborným dohľadom porotcov chlapci veľmi dobre zvládli úlohy, ktoré pre nich nachystali pani učiteľky zo ZŠ Heľpa. Žiaci všetkých prihlásených škôl boli veľmi dobre pripravení, čo sa odzrkadlilo aj na celkovej úrovni súťaže. Výborný nápad ako žiakov pritiahnuť k anglickému jazyku. Tešíme sa na budúci školský rok a na ďalší ročník súťaže Let´s play.

 • V rámci dejepisného učiva žiakov zaujíma, okrem mnoho iných tém, aj téma druhej svetovej vojny. Preto sa pani učiteľka dejepisu rozhodla zorganizovať exkurziu do Pamätníka v Nemeckej, aby žiaci získali lepší prehľad o udalostiach z druhej svetovej vojny. V rámci exkurzie dostali odborný výklad od pani sprievodkyne, ktorá žiakov nesmierne zaujala. Celá exkurzia bola doplnená fotografiami obetí vojny, predmetov po obetiach i dokumentom o vojnových časoch. Žiaci z exkurzie odchádzali zadumaní a s jednou jednoduchou ale nezodpovedanou otázkou „Prečo?“

 • Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,
  anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh.
  Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh,
  popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých.
  K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet,
  a na váhach prevažujú …. Či to slýchal kedy svet?
  Potom nosia na dlhý stôl účty celkom hotové,
  svätý Mikuláš z nich číta radom slovo po slove.
  Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví:
  „Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový.“

 • V piatok 1. decembra si svet pripomenul Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Počas tohto dňa sa rozdávajú symbolické červené stužky, ktorými ľudia vyjadrujú svoju spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s vírusom HIV alebo ochorením AIDS. V tento deň sa už od roku 1988 aktivisti na celom svete snažia rôznymi podujatiami zvýšiť povedomie o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby a možnostiach prevencie. Aj naši žiaci si pripomenuli tento deň rozhlasovou reláciou a symbolicky vytvorili veľkú červenú stužku.

 • Na našej škole už niekoľko rokov recyklujeme odpad a tým sa snažíme aspoň čiastočne prispieť k ochrane životného prostredia. K tomu, aby sme si uvedomili dôležitosť recyklácie, nám naše žiačky 7. a 8. ročníka , spolu s pani učiteľkou Baranovou, pripravili Recyklo hry, v ktorých mladším spolužiakom vysvetlili všetko, čo je spojené s ochranou životného prostredia. Pripravili si prezentáciu, obrázky, úlohy, hádanky a hry, ktorými nám priniesli nové užitočné informácie a zároveň mnoho zábavy.

 • Vlastiveda zábavne? Áno, dá sa to. Dôkazom toho sú aj naši žiaci 4. ročníka, ktorý zaujímavo a precízne spracovali úlohu z vlastivedy. Nuž a ako si s tým žiaci poradili? Posúďte sami.

 • Kováčstvo, šperkárstvo, modelárstvo. Toto všetko a omnoho viac mohli zažiť účastníci druhého ročníka remeselného workshopu v Kremnici, ktorý organizoval Strom života v dňoch 13. – 14. 10. 2017. Žiaci z mnohých škôl z Klubov Stromu života mohli v priebehu dvoch dní vymeniť školské lavice za remeselné nástroje a využiť svoju šikovnosť, kreativitu a znalosti pri výrobe rôznych výrobkov v remeselných dielňach. Tohto workshopu sa zúčastnili aj naši žiaci pod vedením pani učiteľky Baranovej a úspešne ukázali svoje zručnosti.

 • Medzinárodný deň školských knižníc bol prvýkrát vyhlásený v roku 1999. Odvtedy sa každoročne uskutočňuje  štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

   

 • Poďakovanie

  Milá babka, milý dedko,

  ďakujem vám za všetko.

  Za tie bozky z veľkej lásky,

  za nežnosť rúk, čo hladia moje vlásky,

  za starostlivosť, lásku, dobrotu,

  ďakujem aj za vašu obetu a ochotu.

  Za úsmev, ktorý vždy pre mňa máte,

  za krásne spoločné chvíle,

  ktoré s nami prežívate.

  Milá babka, milý dedko,

  ďakujem vám za všetko.

 • „Ak budeme s deťmi hovoriť o jedle, vysvetľovať im skryté súvislosti, pochopia ich význam v živote svojom i celej spoločnosti.“  Cieľom projektu je podporovať  deti a mládež vo vzdelávaní  o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Vynikajúci projekt  s množstvom informácií, aktivít, diskusií a spolupráce. Tak teda hovorme o jedle.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria