Navigácia

Partners

Streda 25. 4. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 • Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 oznamuje, že od 30. 8. 2018, prijme učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie. Uchádzač musí spĺňať podmienky v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. -, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov - fyzika v kombinácii s predmetmi technika, informatika, telesná výchova. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911363626 alebo mailom skolasumiac@gmail.com

 • Riaditeľka Základnej školy Mgr. Miroslava Hrabovská v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( podľa §150 ods.5 ) oznamuje , že poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 27. apríla 2018 ( piatok ) riaditeľské voľno. Zároveň v uvedený deň nebude v prevádzke ani školský klub detí.

  Riaditeľské voľno je poskytnuté z dôvodu konania regionálnej súťaže Jar Kláry Jarunkovej.

 • Dňa 13. 4. sa Slovensko zahalilo do žltej farby. Tento deň je dňom boja proti rakovine, ktorý už 22. ročník organizuje Liga proti rakovine. Jeho úmyslom je nielen finančne, ale aj iným spôsobom podporiť ľudí, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Tak ako každý rok sme sa aj my zapojili do tejto zbierky a vyzbierali sme nemalú čiastku peňazí. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.

 • V rámci vyučovania sa žiaci 6. A triedy vybrali do prírody, aby mohli využiť svoju fantáziu aj tvorivé zručnosti. Pod vedením pani učiteľky žiaci nazbierali prúty, kamienky i mach a robili z nich rôzne výtvory. Vyučovanie v prírode je motivujúce, čo sa odzrkadlilo aj na práci žiakov.

 • Jedného dňa nám napadla myšlienka – čo tak zorganizovať akciu s názvom „Rodičia opäť v školských laviciach“. Naším úmyslom bolo ukázať rodičom, ako sa ich deti učia, aké pomôcky, postupy a metódy na hodinách používame a v neposlednom rade pripomenúť rodičom ich školské časy. Rodičov sme zapojili aj do vyučovacieho procesu, spolu so žiakmi čítali, písali i vypracovávali pracovné listy. Dopadlo to výborne, žiaci boli spokojní, lebo vedľa nich sedeli rodičia, rodičia si zaspomínali na staré časy a my, učitelia, sme boli radi, že sme mohli ukázať ako to u nás v škole je a čo všetko sa žiaci v škole naučia.

 • Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
  Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov všetkých vekových kategórií. A prečo práve v marci? „Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.“ Do mesiaca knihy patrí aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Kniha, najväčší priateľ človeka.

 • Voda – číra, bezfarebná tekutina bez zápachu. Človek si povie, iba čistá voda. A predsa je najvzácnejšia na Zemi. Bez nej by sa nevyvinul život, neexistovali by zvieratá, rastliny a ani my ľudia. Sprevádza nás od narodenia, berieme ju ako samozrejmosť, nevenujeme jej nijakú pozornosť. Ľudia vodu znečisťujú a neuvedomujú si dôsledky svojho konania. Je najvyšší čas to zastaviť a urobiť niečo pre jej záchranu. Preto je 22. marec venovaný Dňu vody, aby sme si uvedomili jej hodnotu.

 • Môže byť vyučovanie zábavné? Môže. Môžu sa žiaci učiť pomocou zážitkov a pokusov? Môžu. Môžu sa vo vyučovaní využívať medzipredmetové vzťahy? Môžu. Dôkazom toho je projekt - Sopka, ktorá v sebe zahŕňa chémiu, geografiu, fyziku i pracovné vyučovanie. Žiakov tento projekt zaujal a už teraz rozmýšľajú nad ďalšími projektmi.

 • 16. 3. je významný dátum spojený s azda najznámejším slovenským autorom, folkloristom, zberateľom povestí a v neposlednom rade rozprávkarom – Pavlom Dobšinským. Celá naša škola si pripomenula 190. výročie jeho narodenia rôznymi aktivitami – rozhlasovou reláciou, čítaním, počúvaním či pozeraním rozprávok, projektmi, maľbami, hrami či rozhovormi. Žiaci pracovali samostatne, v skupinách, v triedach i v školskej knižnici. Spomenuli sme hádam každú jednu rozprávku, ktorú Pavol Dobšinský napísal. A veru, nebolo ich málo...

 • Dňa 13. 3. si žiaci z krúžku Angličtina hrou pripravili projekty „Anglicky hovoriace krajiny“. Vybrali si Anglicko, USA, Kanadu a Austráliu. Informácie spracovali do krásnych a zaujímavých projektov, ktoré následne odprezentovali svojim spolužiakom. Okrem toho im pripravili aj rôzne pracovné listy i súťaže, cez ktoré si žiaci zopakovali nielen anglický jazyk, ale aj geografiu či matematiku a preukázali aj svoje výtvarné zručnosti. Žiaci medzi sebou súťažili o správne vypracovanie zadaných úloh v čo najkratšom čase. Po vyhodnotení si víťazi odniesli aj vecné ceny, čo ich nesmierne potešilo a aj motivovalo. Žiaci sa nielen dobre zabavili, dozvedeli sa nové informácie, ale si aj zopakovali vedomosti. Tešíme sa a veríme, že v takýchto aktivitách budú aj naďalej pokračovať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria