Navigácia

Partners

Piatok 19. 10. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 • VÝSTUP NA KRÁĽOVU HOĽU

  Každoročnou tradíciou našej školy je výstup na Kráľovu hoľu. Ráno pred školou bolo plné nadšenia, elánu a odhodlania vyjsť na vrchol našej krásnej, majestátnej Kráľovej hole. Každý, kto už tu bol vie, že cesta je síce náročná, ale o to krajšia. Vedia to aj naši žiaci a aj napriek tomu sa rok čo rok vydávajú na tento nádherný výstup s prekrásnym výhľadom. Počasie nám prialo, bolo krásne, slniečko svietilo a dodávalo energiu do každého kroku.

 • BIELA PASTELKA

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci ľudí, zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Naša škola sa tiež zapojila do tejto zbierky a nielen svojim záujmom ale aj finančnými prostriedkami prispela na dobrú vec. Ďakujeme.

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

  Dňom 3. 9. 2018 sa začal pre žiakov a aj pre nás učiteľov nový školský rok. Žiakov privítali pred školou pán starosta so slávnostným prejavom a pani riaditeľka, ktorá žiakov srdečne privítala a predniesla krásny príhovor. V ňom privítala pedagógov, žiakov a hlavne žiakov 1. ročníka, ktorí prvýkrát zasadli do školských lavíc. Všetkým pani riaditeľka popriala veľa šťastia a úspechov počas celého školského roka.

 • Naša škola sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do veľmi dobrej akcie. Zbierali sme vrchnáky z PET fliaš, aby sme tým pomohli inému človeku. Podarilo sa nám nazbierať pár vriec vrchnáčikov. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. Vrchnáky budú odoslané do Rádia Regina, odkiaľ ich následne odovzdajú Peťovi z Ladomerskej Viesky. Dúfame, že mu pomôžu v jeho ďalšej liečbe.

 • Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 oznamuje, že od 30. 8. 2018, prijme učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie. Uchádzač musí spĺňať podmienky v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. -, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov - fyzika v kombinácii s predmetmi technika, informatika, telesná výchova. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911363626 alebo mailom skolasumiac@gmail.com

 • NOC VÝSKUMNÍKOV

  Pre žiakov druhého stupňa si pani učiteľky pripravili akciu s názvom „Noc výskumníkov“, ktorá v sebe zahŕňala rôzne pokusy, pozorovania, hľadanie pokladu i vedomostné súťaže. Žiaci skladali maketu ľudského tela, testovali svoje chuťové poháriky, sledovali pod mikroskopom rôzne materiály, vytvárali modely sopky, tvorili šumivé bomby do kúpeľa, hľadali správne riešenia i odpovede na zadané vedomostné otázky. O polnoci sa žiaci s pani učiteľkami vybrali hľadať ukrytý poklad, s ktorým sa víťazný tím podelil s ostatnými súťažiacimi. Výborná akcia plná nápadov.

 • ANDERSENOVA NOC

  Kto by nepoznal Hansa Christiana Andersena a jeho rozprávky? Žiaci v našej škole ho poznajú veľmi dobre. Každoročne totiž organizujeme, ako aj iné školy, Andersenovu noc plnú rozprávok, zábavy, fantázie a aktivít. Táto akcia má medzinárodný charakter a jej zmyslom je vtiahnuť deti do ríše rozprávok tak, aby zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné i hravé. Žiakom prvého stupňa pripravili takýto čarovný zážitok naše pani učiteľky, ktoré s deťmi prežívali rozprávkovú atmosféru až do rána. Spolu si rozprávky čítali, hrali, počúvali, plnili úlohy, ale hlavne sa výborne zabávali.

 • JAR KLÁRY JARUNKOVEJ

  Dňa 27. 4. 2018 sa na našej škole konal jubilejný 15. ročník súťaže „Jar Kláry Jarunkovej“, na počesť našej rodáčky, slávnej a známej spisovateľky, prozaičky, autorky mnohých diel, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáme. Súťaž odštartovali pani riaditeľka i pán starosta svojimi krásnymi príhovormi, ktorými určite inšpirovali všetkých zúčastnených. Sme nesmierne šťastní, že nás poctila návštevou aj pani Danka Zacharová, dcéra Kláry Jarunkovej, ktorá si popri svojich aktivitách našla čas a prišla k nám, do našej školy.

 • PRÍRODOVEDA V PRÍRODE

  Že si žiaci najlepšie zapamätajú vedomosti a informácie cez zážitkové učenie? Určite áno. Vyskúšali si to aj žiaci 4. A triedy, ktorí hodiny prírodovedy strávili v prírode. Tentokrát bola učiteľkou sama príroda, ktorá žiakom odkryla niektoré svoje tajomstvá. Každý deň sa žiaci tešia na prírodovedu, lebo vedia, že opäť môžu preniknúť do tajov prírody, odhaliť jej čaro a nesmiernu silu a dozvedieť sa ako veci naozaj fungujú.

 • DEŇ ZEME

  Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach. Cieľom je, aby si ľudia začali uvedomovať svoje konanie, recyklovali odpadky a hľadali energeticky obnoviteľné zdroje. My sme sa tiež venovali tejto problematike, čím sme aspoň „malou kvapkou v mori“ prispeli k snahe ochrániť našu Matku Zem.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria