Navigácia

Partners

Sobota 16. 12. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 • V rámci dejepisného učiva žiakov zaujíma, okrem mnoho iných tém, aj téma druhej svetovej vojny. Preto sa pani učiteľka dejepisu rozhodla zorganizovať exkurziu do Pamätníka v Nemeckej, aby žiaci získali lepší prehľad o udalostiach z druhej svetovej vojny. V rámci exkurzie dostali odborný výklad od pani sprievodkyne, ktorá žiakov nesmierne zaujala. Celá exkurzia bola doplnená fotografiami obetí vojny, predmetov po obetiach i dokumentom o vojnových časoch. Žiaci z exkurzie odchádzali zadumaní a s jednou jednoduchou ale nezodpovedanou otázkou „Prečo?“

 • Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,
  anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh.
  Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh,
  popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých.
  K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet,
  a na váhach prevažujú …. Či to slýchal kedy svet?
  Potom nosia na dlhý stôl účty celkom hotové,
  svätý Mikuláš z nich číta radom slovo po slove.
  Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví:
  „Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový.“

 • V piatok 1. decembra si svet pripomenul Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Počas tohto dňa sa rozdávajú symbolické červené stužky, ktorými ľudia vyjadrujú svoju spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s vírusom HIV alebo ochorením AIDS. V tento deň sa už od roku 1988 aktivisti na celom svete snažia rôznymi podujatiami zvýšiť povedomie o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby a možnostiach prevencie. Aj naši žiaci si pripomenuli tento deň rozhlasovou reláciou a symbolicky vytvorili veľkú červenú stužku.

 • Na našej škole už niekoľko rokov recyklujeme odpad a tým sa snažíme aspoň čiastočne prispieť k ochrane životného prostredia. K tomu, aby sme si uvedomili dôležitosť recyklácie, nám naše žiačky 7. a 8. ročníka , spolu s pani učiteľkou Baranovou, pripravili Recyklo hry, v ktorých mladším spolužiakom vysvetlili všetko, čo je spojené s ochranou životného prostredia. Pripravili si prezentáciu, obrázky, úlohy, hádanky a hry, ktorými nám priniesli nové užitočné informácie a zároveň mnoho zábavy.

 • Vlastiveda zábavne? Áno, dá sa to. Dôkazom toho sú aj naši žiaci 4. ročníka, ktorý zaujímavo a precízne spracovali úlohu z vlastivedy. Nuž a ako si s tým žiaci poradili? Posúďte sami.

 • Kováčstvo, šperkárstvo, modelárstvo. Toto všetko a omnoho viac mohli zažiť účastníci druhého ročníka remeselného workshopu v Kremnici, ktorý organizoval Strom života v dňoch 13. – 14. 10. 2017. Žiaci z mnohých škôl z Klubov Stromu života mohli v priebehu dvoch dní vymeniť školské lavice za remeselné nástroje a využiť svoju šikovnosť, kreativitu a znalosti pri výrobe rôznych výrobkov v remeselných dielňach. Tohto workshopu sa zúčastnili aj naši žiaci pod vedením pani učiteľky Baranovej a úspešne ukázali svoje zručnosti.

 • Medzinárodný deň školských knižníc bol prvýkrát vyhlásený v roku 1999. Odvtedy sa každoročne uskutočňuje  štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

   

 • Poďakovanie

  Milá babka, milý dedko,

  ďakujem vám za všetko.

  Za tie bozky z veľkej lásky,

  za nežnosť rúk, čo hladia moje vlásky,

  za starostlivosť, lásku, dobrotu,

  ďakujem aj za vašu obetu a ochotu.

  Za úsmev, ktorý vždy pre mňa máte,

  za krásne spoločné chvíle,

  ktoré s nami prežívate.

  Milá babka, milý dedko,

  ďakujem vám za všetko.

 • „Ak budeme s deťmi hovoriť o jedle, vysvetľovať im skryté súvislosti, pochopia ich význam v živote svojom i celej spoločnosti.“  Cieľom projektu je podporovať  deti a mládež vo vzdelávaní  o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Vynikajúci projekt  s množstvom informácií, aktivít, diskusií a spolupráce. Tak teda hovorme o jedle.

 • Tento rok bol už 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá „Záložka do knihy spája školy“. Súťaž každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Každý rok je tematické zadanie iné a tohtoročná téma znela: Tajuplný svet knižných príbehov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria