Navigácia

Partners

Nedeľa 25. 2. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 • 14. 2. je Deň svätého Valentína, deň lásky. V tento deň oslavujú všetci, ktorí majú niekoho radi. Je to čas, kedy prejavujeme svoju lásku viac ako inokedy. Aj my sme tento deň oslávili rozhlasovou reláciou o pôvode a význame tohto neslovenského sviatku, výrobou „valentínok“ i rôznych darčekov a ozdôb pre našich najdrahších - priateľov, rodičov, starých rodičov, súrodencov, partnerov. Skrátka pre všetkých, ktorých ľúbime.

 • Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Fašiangy sú obdobím plesov, bálov, zábav, veselíc aj karnevalov. I my sme si vystrojili karneval, aby sme sa rozlúčili s obdobím fašiangov a zároveň sa pripravili na prichádzajúce obdobie pôstu a následnej Veľkej noci.

 • Naši siedmaci sa v dňoch 29. 1. až 2. 2. 2018 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Ski Telgárt. Pre mnohých z nich to bolo prvýkrát, čo si obuli lyžiarky, zapli lyže a viezli sa na lyžiarskom vleku. Pod odborným a trpezlivým dohľadom našich pani učiteliek, Moniky Riapošovej a Tatiany Kamzíkovej, sa však z nesmelých a neskúsených lyžiarikov stali odvážni a súťaživí lyžiari. Po týždennom výcviku každý jeden žiak zlyžoval svah bez väčších problémov. Neskutočná radosť z ich výkonu potešila nielen ich samých, ale aj nás ostatných.

 • „Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička, polia lúky vybieli, zapadne cestička“ – spieva sa v jednej pesničke. Takto si spievali aj naši žiaci, keď sme sa rozhodli užiť si zimných radovánok. Zobrali sme lopáre, sane, igelitky i rôzne netradičné „sánky“ a poďho pod Úboč. V rámci týždňa zimných hier sa žiaci vysánkovali, vyguľovali i mráz im krásne vyštípal líčka. Krásny čas aj spokojnosť detí naplnili naše očakávania a veríme, že si to čoskoro zopakujeme.

 • STROM ŽIVOTA

  Naša žiačka Barbora Basárová z klubu Horehronček získala krásne 3. miesto v súťaži Zrkadlo duše 2017. Srdečne blahoželáme.

 • Aj tento rok sa naši žiaci 4. ročníka, Maroš Kaniarik a Samuel Petro, zapojili do anglickej súťaže Let´s play. Tento rok sa do súťaže zapojilo 8 základných škôl. Pod odborným dohľadom porotcov chlapci veľmi dobre zvládli úlohy, ktoré pre nich nachystali pani učiteľky zo ZŠ Heľpa. Žiaci všetkých prihlásených škôl boli veľmi dobre pripravení, čo sa odzrkadlilo aj na celkovej úrovni súťaže. Výborný nápad ako žiakov pritiahnuť k anglickému jazyku. Tešíme sa na budúci školský rok a na ďalší ročník súťaže Let´s play.

 • V rámci dejepisného učiva žiakov zaujíma, okrem mnoho iných tém, aj téma druhej svetovej vojny. Preto sa pani učiteľka dejepisu rozhodla zorganizovať exkurziu do Pamätníka v Nemeckej, aby žiaci získali lepší prehľad o udalostiach z druhej svetovej vojny. V rámci exkurzie dostali odborný výklad od pani sprievodkyne, ktorá žiakov nesmierne zaujala. Celá exkurzia bola doplnená fotografiami obetí vojny, predmetov po obetiach i dokumentom o vojnových časoch. Žiaci z exkurzie odchádzali zadumaní a s jednou jednoduchou ale nezodpovedanou otázkou „Prečo?“

 • Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,
  anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh.
  Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh,
  popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých.
  K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet,
  a na váhach prevažujú …. Či to slýchal kedy svet?
  Potom nosia na dlhý stôl účty celkom hotové,
  svätý Mikuláš z nich číta radom slovo po slove.
  Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví:
  „Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový.“

 • V piatok 1. decembra si svet pripomenul Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Počas tohto dňa sa rozdávajú symbolické červené stužky, ktorými ľudia vyjadrujú svoju spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s vírusom HIV alebo ochorením AIDS. V tento deň sa už od roku 1988 aktivisti na celom svete snažia rôznymi podujatiami zvýšiť povedomie o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby a možnostiach prevencie. Aj naši žiaci si pripomenuli tento deň rozhlasovou reláciou a symbolicky vytvorili veľkú červenú stužku.

 • Na našej škole už niekoľko rokov recyklujeme odpad a tým sa snažíme aspoň čiastočne prispieť k ochrane životného prostredia. K tomu, aby sme si uvedomili dôležitosť recyklácie, nám naše žiačky 7. a 8. ročníka , spolu s pani učiteľkou Baranovou, pripravili Recyklo hry, v ktorých mladším spolužiakom vysvetlili všetko, čo je spojené s ochranou životného prostredia. Pripravili si prezentáciu, obrázky, úlohy, hádanky a hry, ktorými nám priniesli nové užitočné informácie a zároveň mnoho zábavy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria