Navigácia

 • STROM ŽIVOTA

  Kováčstvo, šperkárstvo, modelárstvo. Toto všetko a omnoho viac mohli zažiť účastníci druhého ročníka remeselného workshopu v Kremnici, ktorý organizoval Strom života v dňoch 13. – 14. 10.  2017. Žiaci z mnohých škôl z Klubov Stromu života mohli v priebehu dvoch dní vymeniť školské lavice za remeselné nástroje a využiť svoju šikovnosť, kreativitu a znalosti pri výrobe rôznych výrobkov v remeselných dielňach. Tohto workshopu sa zúčastnili aj naši žiaci pod vedením pani učiteľky Baranovej a úspešne ukázali svoje zručnosti.

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

  Medzinárodný deň školských knižníc bol prvýkrát vyhlásený v roku 1999. Odvtedy sa každoročne uskutočňuje  štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

   

 • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

  Poďakovanie

  Milá babka, milý dedko,

  ďakujem vám za všetko.

  Za tie bozky z veľkej lásky,

  za nežnosť rúk, čo hladia moje vlásky,

  za starostlivosť, lásku, dobrotu,

  ďakujem aj za vašu obetu a ochotu.

  Za úsmev, ktorý vždy pre mňa máte,

  za krásne spoločné chvíle,

  ktoré s nami prežívate.

  Milá babka, milý dedko,

  ďakujem vám za všetko.

 • HOVORME O JEDLE

  „Ak budeme s deťmi hovoriť o jedle, vysvetľovať im skryté súvislosti, pochopia ich význam v živote svojom i celej spoločnosti.“  Cieľom projektu je podporovať  deti a mládež vo vzdelávaní  o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Vynikajúci projekt  s množstvom informácií, aktivít, diskusií a spolupráce. Tak teda hovorme o jedle.

 • ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY

  Tento rok bol už 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá „Záložka do knihy spája školy“. Súťaž každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Každý rok je tematické zadanie iné a tohtoročná téma znela: Tajuplný svet knižných príbehov.

 • VÝSTUP NA KRÁĽOVU HOĽU

  Ako každoročne, tak aj tento rok sa naši zdatní žiaci a tri pani učiteľky, vybrali na výstup na Kráľovu hoľu. Ráno pred školou bolo plné nadšenia, elánu a odhodlania vyjsť na vrchol našej krásnej, majestátnej Kráľovej hole. Každý, kto už tu bol vie, že cesta je síce náročná, ale o to krajšia. Vedia to aj naši žiaci a preto sa rok čo rok vydávajú na tento nádherný výstup s prekrásnym výhľadom, čarovnou prírodou, čistým vzduchom a neopísateľnými pocitmi.  A pieseň sa po vánku nesie dolu dolinou „Na Kráľovej holi stojí strom zelený.........“

 • DIDAKTICKÉ HRY V PRÍRODE

  Dňa 28. 9. 2017 žiaci 1. stupňa  absolvovali didaktické hry v prírode. V rámci didaktických hier zužitkovali svoje vedomosti i zručnosti v mnohých úlohách, cvičeniach aj hrách. Žiaci plnili rôzne zadania, pripravené pani učiteľkami, súťažili navzájom v skupinách i samostatne a v očiach každého jedného žiaka bola badať túžba po výhre. O to viac sa snažili v každej jednej disciplíne. Prinieslo to veľa zábavy, humoru a aj výhier. Po splnení všetkých úloh sa žiaci spokojní vrátili späť do školy.

 • BIELA PASTELKA

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci ľudí, zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Naša škola sa tiež zapojila do tejto zbierky a nielen svojim záujmom ale aj finančnými prostriedkami prispela na dobrú vec. Ďakujeme.

 • ČITATEĽKY Z KOŠÍC

  8. 6. 2017

  V rámci celonárodného projektu „Čítajme si“ k nám vo štvrtok, 8. 6., zavítala milá návšteva. Prišli k nám pani knihovníčky z mestských knižníc v Košiciach v spoločnosti žiakov základných škôl z Košíc. Ich záujmom a cieľom bolo kompletne spracovať život a tvorbu významnej literárnej osobnosti. Vybrali si našu najznámejšiu spisovateľku, prekladateľku a hlavne našu rodáčku – Kláru Jarunkovú. Keďže  chceli spoznať dedinu, kde sa narodila i školu, ktorú navštevovala, zavítali k nám.  Počas tohto dňa pani knihovníčky spolu so žiakmi čítali úryvky z diel Kláry Jarunkovej a taktiež nám predstavili aj časť svojho projektu. V rámci tejto návštevy sa naši žiaci skamarátili so žiakmi z Košíc, zahrali sa rôzne hry a naučili nové básničky či pesničky. Potom ich naši žiaci oboznámili o súťaži v prednese poézie a prózy, ktorú každoročne organizuje naša škola. Veríme, že sa im u nás páčilo, nazbierali dostatok informácií a že sa im podarí vytvoriť projekt, ktorý si vybrali. Zároveň dúfame, že sa opäť stretneme na našej škole na súťaži „Jar Kláry Jarunkovej“.

 • ŠKOLSKÝ VÝLET

  V utorok 6. 6. sme absolvovali krásny školský výlet do Ochtinskej aragonitovej jaskyne a do kaštieľa v Betliari. Veľmi sme sa tam tešili, lebo Betliar je známy nielen svojou zaujímavou históriou, ale aj súčasnosťou, keďže sa tu nakrúcal slovenský seriál „1890“. Hoci sme tu nestretli žiadneho predstaviteľa seriálu, nám to vôbec neprekážalo. Betliar nám učaroval svojou honosnosťou, nádherou, históriou, pamiatkami i okolím. Od pani sprievodkyne sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, o ktorých sme ani len netušili. Skvelý výlet, kopec zábavy, veľa informácií a hlavne čas strávený v spoločnosti kamarátov.

 • HOREHRONSKÁ ATLETIKA V POLOMKE

  V stredu 7. júna 2017 sa žiačky 6.A triedy Alexandra Petrová, Antónia Kaniariková  a žiak 3. A triedy Maroš Kaniarik zúčastnili športového podujatia Horehronská atletika v Polomke. 

 • VÝSTUP NA MURÁNSKY HRAD

  Pri príležitosti Dňa detí mali krásny a bohatý program aj žiaci druhého stupňa. Absolvovali dosť náročnú, no krásnu trasu výstupu na Muránsky hrad. Išlo sa pešo priamo zo Šumiaca, cez kameňolom v Červenej Skale, cez les až na Muránsky hrad. Túto trasu absolvovalo 25 žiakov a 5 učiteliek. Na hrade zanechali aj odkaz o ich prítomnosti v knihe návštev. Turistická vychádzka bola krásna, počasie výborné, cesta dlhá, ale spoločnými silami ju všetci zúčastnení zvládli. Po príchode domov boli isto všetci spokojní a hrdí na seba a svoj výkon.

 • SPOZNÁVAME OKOLIE

  Pri príležitosti Dňa detí sme mali v rámci vyučovania bohatý program. Žiaci z prvého stupňa absolvovali vychádzku ku Studničke a v rámci cesty riešili mnohé úlohy a zadania, ktoré im pani učiteľky pripravili. Porozprávali si o dedine, o zvyklostiach, prírode aj o rastlinách a stromoch. Po absolvovaní krátkej túry žiaci prišli späť na multifunkčné ihrisko, kde súťažili v ďalších disciplínach, pri ktorých sa zabavili, zasmiali, zasúťažili si a odniesli si domov aj sladké odmeny.

 • DEŇ REGIONÁLNEJ VÝCHOVY

  Polomka, Závadka, Heľpa, Pohorelá, Šumiac. To sú dediny, ktoré mali zastúpenie v netradičnom vyučovaní na našej škole. Chceli sme si pripomenúť našu kultúru, prezentovať folklórne zložky v našom živote, ktoré v mnohých dedinách sú zatlačené do úzadia. Dňa 1. 6. sme sa všetci v škole vyobliekali do krásnych, pestrofarebných krojov, v ktorých sme sa nielen učili, ale sme sa o nich dozvedeli aj mnohé cenné informácie. Svoje zručnosti nám prišli predviesť aj niektorí obyvatelia Šumiaca, ako pán Fujka, ktorý sa venuje práci s drevom, pani Ševčáková, ktorá nám doniesla ukázať svoje skvostné výšivky, či pani Margetová, ktorá hlavne dievčatám ukázala krásy ručne vyrábaných ozdôb. Bol to nádherný deň, plný vedomostí, spomienok, zábavy a histórie. Určite si takýto deň v budúcnosti ešte radi zopakujeme.

 • NAŠI MATEMATICI

  Každoročne sa naša Základná škola zapája do celoslovenskej matematickej súťaže „Matematický Klokan“. Veľká účasť našich matematikárov svedčí o tom, že ich počítanie baví, radi pracujú s číslami a veľká či malá násobilka im nie sú cudzie. Len tak ďalej.

 • ČÍTANIE ROZPRÁVOK

  Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami..... Azda takto začína každá rozprávka. Priznajme sa, kto z nás nemá rád rozprávky, kde dobro víťazí nad zlom, láska nad nenávisťou a život nad smrťou? Určite majú radi rozprávky všetky deti aj dospelí. Od malých škôlkarov až po dedkov a babičky. Keďže detičky z materskej školy si ich ešte sami nevedia prečítať, žiaci našej školy im tieto  krásne rozprávky chodili celý týždeň pred spinkaním čítať.

  Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami......

 • KYTIČKY Z LÁSKY

   

  Krása lúčnych kvetov vyčarí úsmev azda v tvári každého človeka. Jednoduché originálne kytičky z bielych margarétok, klinčekov, zvončekov a žiarivých iskerníkov pripravili aj naše deti zo školského klubu v rámci mesiaca máj, ktorý je „mesiacom lásky“. Kvietkami deti preniesli kus prírody do školy, potešili seba a zároveň si skrášlili priestory školského klubu.

  O tom, že ich vzťah ku kvietkom je pozitívny, svedčí aj to, že kvietky si začali sami pestovať zo semienok.

 • KLUB HOREHRONČEK

  V dňoch 8. - 9. 5. sa žiaci z Klubu Horehronček, pod vedením pani učiteľky Baranovej, zúčastnili inšpiratívneho workshopu v Zlatých Moravciach. Počas dvojdňového pobytu žiaci navštívili Zubriu oboru v Topoľčiankach i Národný žrebčín Topoľčianky. Vyskúšali si priamo v teréne zlaňovanie stromov, zhotovovanie sviečok, rozbor sovích vývržkov či nočné pozorovanie netopierov. Žiaci si z uvedenej akcie odniesli mnoho zážitkov a vedomostí, ktoré môžu využiť pri svojom ďalšom vzdelávaní.

 • DEŇ MATIEK

  14. 5. 2017

  Mama má v očiach nezábudky,

  na lícach beláska.

  Keď mi je clivo, povie:

  „Poď, mamička si ťa poláska.“

  A dych má ako harmanček,

  čo kvitne na lúkach.

  Keď ublížiš si, povie:

  „Poď, mamička ti to pofúka.“

  Nadídu mrazy, prituhne,

  a vietor kopí záveje.

  Už pri dverách ma čaká:

   „Poď, mamička si ťa zohreje.“

  I v strachu iba ku nej bežím,

  na perách joj! A bieda!

  Otvorí náruč, povie:

   „Poď, mamička si ťa nedá.“

  Ďakujeme mamičky...

   

 • Dňa 11. 5. nám žiaci našej školy predviedli svoje zručnosti v hraní na rôzne hudobné nástroje. To všetko sa naučili v Súkromnej základnej umeleckej škole Stanislavy Skladanej. Žiaci nám predviedli pekné výkony, zabavili nás, zaspievali sme si a tak trošku im aj ticho závideli, keď si sadali za keybord, či brali do rúk harmoniku i flautu. Vyzerali ako naozajstní profesionáli.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria