Navigácia

 • VÝSTUP NA KRÁĽOVU HOĽU

  VÝSTUP NA KRÁĽOVU HOĽU

   

  Každoročnou tradíciou našej školy je výstup na Kráľovu hoľu. Ráno pred školou bolo plné nadšenia, elánu a odhodlania vyjsť na vrchol našej krásnej, majestátnej Kráľovej hole. Každý, kto už tu bol vie, že cesta je síce náročná, ale o to krajšia. Vedia to aj naši žiaci a aj napriek tomu sa rok čo rok vydávajú na tento nádherný výstup s prekrásnym výhľadom. Počasie nám prialo, bolo krásne, slniečko svietilo a dodávalo energiu do každého kroku.

   

   

   

   

   

   

   

 • BIELA PASTELKA

  BIELA PASTELKA

   

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci ľudí, zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Naša škola sa tiež zapojila do tejto zbierky a nielen svojim záujmom ale aj finančnými prostriedkami prispela na dobrú vec. Ďakujeme.

   

   

   

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

  Dňom 3. 9. 2018 sa začal pre žiakov a aj pre nás učiteľov nový školský rok. Žiakov privítali pred školou pán starosta so slávnostným prejavom a pani riaditeľka, ktorá žiakov srdečne privítala a predniesla krásny príhovor. V ňom privítala pedagógov, žiakov a hlavne žiakov 1. ročníka, ktorí prvýkrát zasadli do školských lavíc. Všetkým pani riaditeľka popriala veľa šťastia a úspechov počas celého školského roka.

 • VRCHNÁKY Z PET FLIAŠ

  Naša škola sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do veľmi dobrej akcie. Zbierali sme vrchnáky z PET fliaš, aby sme tým pomohli inému človeku. Podarilo sa nám nazbierať pár vriec vrchnáčikov. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. Vrchnáky budú odoslané do Rádia Regina, odkiaľ ich následne odovzdajú Peťovi z Ladomerskej Viesky. Dúfame, že mu pomôžu v jeho ďalšej liečbe.

 • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

  Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 oznamuje, že od 30. 8. 2018, prijme učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie. Uchádzač musí spĺňať podmienky v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. -, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov - fyzika v kombinácii s predmetmi technika, informatika, telesná výchova. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911363626 alebo mailom skolasumiac@gmail.com 

 • NOC VÝSKUMNÍKOV

  NOC VÝSKUMNÍKOV

  Pre žiakov druhého stupňa si pani učiteľky pripravili akciu s názvom „Noc výskumníkov“, ktorá v sebe zahŕňala rôzne pokusy, pozorovania, hľadanie pokladu i vedomostné súťaže. Žiaci skladali maketu ľudského tela, testovali svoje chuťové poháriky, sledovali pod mikroskopom rôzne materiály, vytvárali modely sopky, tvorili šumivé bomby do kúpeľa, hľadali správne riešenia i odpovede na zadané vedomostné otázky. O polnoci sa žiaci s pani učiteľkami vybrali hľadať ukrytý poklad, s ktorým sa víťazný tím podelil s ostatnými súťažiacimi. Výborná akcia plná nápadov.

 • ANDERSENOVA NOC

  ANDERSENOVA NOC

  Kto by nepoznal Hansa Christiana Andersena a jeho rozprávky? Žiaci v našej škole ho poznajú veľmi dobre. Každoročne totiž organizujeme, ako aj iné školy, Andersenovu noc plnú rozprávok, zábavy, fantázie a aktivít. Táto akcia má medzinárodný charakter a jej zmyslom je vtiahnuť deti do ríše rozprávok tak, aby zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné i hravé. Žiakom prvého stupňa pripravili takýto čarovný zážitok naše pani učiteľky, ktoré s deťmi prežívali rozprávkovú atmosféru až do rána. Spolu si rozprávky čítali, hrali, počúvali, plnili úlohy, ale hlavne sa výborne zabávali.

 • JAR KLÁRY JARUNKOVEJ

  JAR KLÁRY JARUNKOVEJ

  Dňa 27. 4. 2018 sa na našej škole konal jubilejný 15. ročník súťaže „Jar Kláry Jarunkovej“, na počesť našej rodáčky, slávnej a známej spisovateľky, prozaičky, autorky mnohých diel, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáme. Súťaž odštartovali pani riaditeľka i pán starosta svojimi krásnymi príhovormi, ktorými určite inšpirovali všetkých zúčastnených.  Sme nesmierne šťastní, že nás poctila návštevou aj pani Danka Zacharová, dcéra Kláry Jarunkovej, ktorá si popri svojich aktivitách našla čas a prišla k nám, do našej školy.

  Do súťaže sa zapojili žiaci z mnohých škôl. Žiaci súťažili v prednese poézie aj prózy, kde sme objavili mnoho úspešných talentov. Taktiež súčasťou súťaže bola aj výtvarná časť, v ktorej sme obdržali veľké množstvo nádherných výtvorov. Veríme, že sa súťažiacim u nás páčilo a dúfame, že budúci rok sa stretneme opäť. Týmto sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za reprezentáciu, zablahoželať víťazom a zapriať všetkým veľa úspechov do budúcnosti. A už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže „Jar Kláry Jarunkovej“.

   

 • PRÍRODOVEDA V PRÍRODE

  PRÍRODOVEDA V PRÍRODE

  Že si žiaci najlepšie zapamätajú vedomosti a informácie cez zážitkové učenie? Určite áno. Vyskúšali si to aj žiaci 4. A triedy, ktorí hodiny prírodovedy strávili v prírode. Tentokrát bola učiteľkou sama príroda, ktorá žiakom odkryla niektoré svoje tajomstvá. Každý deň sa žiaci tešia na prírodovedu, lebo vedia, že opäť môžu preniknúť do tajov prírody, odhaliť jej čaro a nesmiernu silu a dozvedieť sa ako veci naozaj fungujú.

   

 • DEŇ ZEME

  DEŇ ZEME

  Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach. Cieľom je, aby si ľudia začali uvedomovať svoje konanie,  recyklovali odpadky a hľadali energeticky obnoviteľné zdroje. My sme sa tiež venovali tejto problematike, čím sme aspoň „malou kvapkou v mori“ prispeli k snahe ochrániť našu Matku Zem.

 • DEŇ NARCISOV

  DEŇ NARCISOV

  Dňa 13. 4. sa Slovensko zahalilo do žltej farby. Tento deň je dňom boja proti rakovine, ktorý už 22. ročník organizuje Liga proti rakovine. Jeho úmyslom je nielen finančne, ale aj iným spôsobom podporiť ľudí, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Tak ako každý rok sme sa aj my zapojili do tejto zbierky a vyzbierali sme nemalú čiastku peňazí. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.

 • TVORÍME V PRÍRODE

  TVORÍME V PRÍRODE

  V rámci vyučovania sa žiaci 6. A triedy vybrali do prírody, aby mohli využiť svoju fantáziu aj tvorivé zručnosti. Pod vedením pani učiteľky žiaci nazbierali prúty, kamienky i mach a robili z nich rôzne výtvory. Vyučovanie v prírode je motivujúce, čo sa odzrkadlilo aj na práci žiakov.

                                        

 • RODIČIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH

  RODIČIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH

  Jedného dňa nám napadla myšlienka – čo tak zorganizovať akciu s názvom „Rodičia opäť v školských laviciach“. Naším úmyslom bolo ukázať rodičom, ako sa ich deti učia, aké pomôcky, postupy a metódy na hodinách používame a v neposlednom rade pripomenúť rodičom ich školské časy. Rodičov sme zapojili aj do vyučovacieho procesu, spolu so žiakmi čítali, písali i vypracovávali pracovné listy. Dopadlo to výborne, žiaci boli spokojní, lebo vedľa nich sedeli rodičia, rodičia si zaspomínali na staré časy a my, učitelia, sme boli radi, že sme mohli ukázať ako to u nás v škole je a čo všetko sa žiaci v škole naučia.

 • MAREC - MESIAC KNIHY

  MAREC - MESIAC KNIHY

  Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
  Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov všetkých vekových kategórií. A prečo práve v marci? „Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.“ Do mesiaca knihy patrí aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Kniha, najväčší priateľ človeka.

 • DEŇ VODY

  DEŇ VODY

  Voda – číra, bezfarebná tekutina bez zápachu. Človek si povie, iba čistá voda. A predsa je najvzácnejšia na Zemi. Bez nej by sa nevyvinul život, neexistovali by zvieratá, rastliny a ani my ľudia. Sprevádza nás od narodenia, berieme ju ako samozrejmosť, nevenujeme jej nijakú pozornosť. Ľudia vodu znečisťujú a neuvedomujú si dôsledky svojho konania. Je najvyšší čas to zastaviť a urobiť niečo pre jej záchranu. Preto je 22. marec venovaný Dňu vody, aby sme si uvedomili jej hodnotu.

 • SOPKA

  SOPKA

  Môže byť vyučovanie zábavné? Môže. Môžu sa žiaci učiť pomocou zážitkov a pokusov? Môžu. Môžu sa vo vyučovaní využívať medzipredmetové vzťahy? Môžu. Dôkazom toho je projekt - Sopka, ktorá v sebe zahŕňa chémiu, geografiu, fyziku i pracovné vyučovanie. Žiakov tento projekt zaujal a už teraz rozmýšľajú nad ďalšími projektmi.

 • PAVOL DOBŠINSKÝ

  PAVOL DOBŠINSKÝ

  16. 3. je významný dátum spojený s azda najznámejším slovenským autorom, folkloristom, zberateľom povestí a v neposlednom rade rozprávkarom – Pavlom Dobšinským. Celá naša škola si pripomenula 190. výročie jeho narodenia rôznymi aktivitami – rozhlasovou reláciou, čítaním, počúvaním či pozeraním rozprávok, projektmi, maľbami, hrami či rozhovormi. Žiaci pracovali samostatne, v skupinách, v triedach i v školskej knižnici. Spomenuli sme hádam každú jednu rozprávku, ktorú Pavol Dobšinský napísal. A veru, nebolo ich málo...

 • ANGLICKY HOVORIACE KRAJINY

  ANGLICKY HOVORIACE KRAJINY

  Dňa 13. 3. si žiaci z krúžku Angličtina hrou pripravili projekty „Anglicky hovoriace krajiny“. Vybrali si Anglicko, USA, Kanadu a Austráliu. Informácie spracovali do krásnych a zaujímavých projektov, ktoré následne odprezentovali svojim spolužiakom. Okrem toho im pripravili aj rôzne pracovné listy i súťaže, cez ktoré si žiaci zopakovali nielen anglický jazyk, ale aj geografiu či matematiku a preukázali aj svoje výtvarné zručnosti. Žiaci medzi sebou súťažili o správne vypracovanie zadaných úloh v čo najkratšom čase. Po vyhodnotení si víťazi odniesli aj vecné ceny, čo ich nesmierne potešilo a aj motivovalo. Žiaci sa nielen dobre zabavili, dozvedeli sa nové informácie, ale si aj zopakovali vedomosti. Tešíme sa a veríme, že v takýchto aktivitách budú aj naďalej pokračovať.

 • RECYKLOHRY

  Naša škola je od 1.12.2010 zapojená do projektu Recyklohry. Už sedem rokov žiaci našej školy, učitelia, pracovníci školy a občania našej obce sa zapájajú do recyklácie drobných elektrozariadení a batérií. Za nazbieraný elektroodpad získavame body, ktoré si vymieňame za rôzne darčeky. Najlepší recyklátori sú vecne odmenení.

 • VALENTÍN

  VALENTÍN

  14. 2. je Deň svätého Valentína, deň lásky. V tento deň oslavujú všetci, ktorí majú niekoho radi. Je to čas, kedy prejavujeme svoju lásku viac ako inokedy. Aj my sme tento deň oslávili rozhlasovou reláciou o pôvode a význame tohto neslovenského sviatku, výrobou „valentínok“ i rôznych darčekov a ozdôb pre našich najdrahších - priateľov, rodičov, starých rodičov, súrodencov, partnerov. Skrátka pre všetkých, ktorých ľúbime.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria