Navigácia

 • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

  Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 oznamuje, že od 30. 8. 2018, prijme učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie. Uchádzač musí spĺňať podmienky v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. -, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov - fyzika v kombinácii s predmetmi technika, informatika, telesná výchova. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911363626 alebo mailom skolasumiac@gmail.com 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy Mgr. Miroslava Hrabovská v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.    o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( podľa §150 ods.5 )  oznamuje , že poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 27. apríla 2018 ( piatok ) riaditeľské voľno. Zároveň  v uvedený deň nebude v prevádzke  ani  školský klub detí.  

   Riaditeľské voľno je poskytnuté z dôvodu konania regionálnej súťaže Jar Kláry Jarunkovej.    

   

 • DEŇ NARCISOV

  Dňa 13. 4. sa Slovensko zahalilo do žltej farby. Tento deň je dňom boja proti rakovine, ktorý už 22. ročník organizuje Liga proti rakovine. Jeho úmyslom je nielen finančne, ale aj iným spôsobom podporiť ľudí, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Tak ako každý rok sme sa aj my zapojili do tejto zbierky a vyzbierali sme nemalú čiastku peňazí. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.

 • TVORÍME V PRÍRODE

  V rámci vyučovania sa žiaci 6. A triedy vybrali do prírody, aby mohli využiť svoju fantáziu aj tvorivé zručnosti. Pod vedením pani učiteľky žiaci nazbierali prúty, kamienky i mach a robili z nich rôzne výtvory. Vyučovanie v prírode je motivujúce, čo sa odzrkadlilo aj na práci žiakov.

                                        

 • RODIČIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH

  Jedného dňa nám napadla myšlienka – čo tak zorganizovať akciu s názvom „Rodičia opäť v školských laviciach“. Naším úmyslom bolo ukázať rodičom, ako sa ich deti učia, aké pomôcky, postupy a metódy na hodinách používame a v neposlednom rade pripomenúť rodičom ich školské časy. Rodičov sme zapojili aj do vyučovacieho procesu, spolu so žiakmi čítali, písali i vypracovávali pracovné listy. Dopadlo to výborne, žiaci boli spokojní, lebo vedľa nich sedeli rodičia, rodičia si zaspomínali na staré časy a my, učitelia, sme boli radi, že sme mohli ukázať ako to u nás v škole je a čo všetko sa žiaci v škole naučia.

 • MAREC - MESIAC KNIHY

  Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
  Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov všetkých vekových kategórií. A prečo práve v marci? „Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.“ Do mesiaca knihy patrí aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Kniha, najväčší priateľ človeka.

 • DEŇ VODY

  Voda – číra, bezfarebná tekutina bez zápachu. Človek si povie, iba čistá voda. A predsa je najvzácnejšia na Zemi. Bez nej by sa nevyvinul život, neexistovali by zvieratá, rastliny a ani my ľudia. Sprevádza nás od narodenia, berieme ju ako samozrejmosť, nevenujeme jej nijakú pozornosť. Ľudia vodu znečisťujú a neuvedomujú si dôsledky svojho konania. Je najvyšší čas to zastaviť a urobiť niečo pre jej záchranu. Preto je 22. marec venovaný Dňu vody, aby sme si uvedomili jej hodnotu.

 • SOPKA

  Môže byť vyučovanie zábavné? Môže. Môžu sa žiaci učiť pomocou zážitkov a pokusov? Môžu. Môžu sa vo vyučovaní využívať medzipredmetové vzťahy? Môžu. Dôkazom toho je projekt - Sopka, ktorá v sebe zahŕňa chémiu, geografiu, fyziku i pracovné vyučovanie. Žiakov tento projekt zaujal a už teraz rozmýšľajú nad ďalšími projektmi.

 • PAVOL DOBŠINSKÝ

  16. 3. je významný dátum spojený s azda najznámejším slovenským autorom, folkloristom, zberateľom povestí a v neposlednom rade rozprávkarom – Pavlom Dobšinským. Celá naša škola si pripomenula 190. výročie jeho narodenia rôznymi aktivitami – rozhlasovou reláciou, čítaním, počúvaním či pozeraním rozprávok, projektmi, maľbami, hrami či rozhovormi. Žiaci pracovali samostatne, v skupinách, v triedach i v školskej knižnici. Spomenuli sme hádam každú jednu rozprávku, ktorú Pavol Dobšinský napísal. A veru, nebolo ich málo...

 • ANGLICKY HOVORIACE KRAJINY

  Dňa 13. 3. si žiaci z krúžku Angličtina hrou pripravili projekty „Anglicky hovoriace krajiny“. Vybrali si Anglicko, USA, Kanadu a Austráliu. Informácie spracovali do krásnych a zaujímavých projektov, ktoré následne odprezentovali svojim spolužiakom. Okrem toho im pripravili aj rôzne pracovné listy i súťaže, cez ktoré si žiaci zopakovali nielen anglický jazyk, ale aj geografiu či matematiku a preukázali aj svoje výtvarné zručnosti. Žiaci medzi sebou súťažili o správne vypracovanie zadaných úloh v čo najkratšom čase. Po vyhodnotení si víťazi odniesli aj vecné ceny, čo ich nesmierne potešilo a aj motivovalo. Žiaci sa nielen dobre zabavili, dozvedeli sa nové informácie, ale si aj zopakovali vedomosti. Tešíme sa a veríme, že v takýchto aktivitách budú aj naďalej pokračovať.

 • RECYKLOHRY

  Naša škola je od 1.12.2010 zapojená do projektu Recyklohry. Už sedem rokov žiaci našej školy, učitelia, pracovníci školy a občania našej obce sa zapájajú do recyklácie drobných elektrozariadení a batérií. Za nazbieraný elektroodpad získavame body, ktoré si vymieňame za rôzne darčeky. Najlepší recyklátori sú vecne odmenení.

 • POLOMSKÉ ŠTYRI ZVONY

  Žiaci našej školy zase raz preukázali, že sú šikovní, súťaživí a úspešní. V súťaži "Polomské štyri zvony" Marián Ľapin z 3. A  získal 3. miesto za vlastnú tvorbu a Barbora Basárová zo 7. A taktiež 3. miesto za vlastnú tvorbu. Žiakom blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 • VALENTÍN

  14. 2. je Deň svätého Valentína, deň lásky. V tento deň oslavujú všetci, ktorí majú niekoho radi. Je to čas, kedy prejavujeme svoju lásku viac ako inokedy. Aj my sme tento deň oslávili rozhlasovou reláciou o pôvode a význame tohto neslovenského sviatku, výrobou „valentínok“ i rôznych darčekov a ozdôb pre našich najdrahších - priateľov, rodičov, starých rodičov, súrodencov, partnerov. Skrátka pre všetkých, ktorých ľúbime.

 • KARNEVAL

  Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Fašiangy sú obdobím plesov, bálov, zábav, veselíc aj karnevalov. I my sme si vystrojili karneval, aby sme sa rozlúčili s obdobím fašiangov a zároveň sa pripravili na prichádzajúce obdobie pôstu a následnej Veľkej noci.

 • LYŽIARSKY VÝCVIK

  Naši siedmaci sa v dňoch 29. 1. až 2. 2. 2018 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Ski Telgárt. Pre mnohých z nich to bolo prvýkrát, čo si obuli lyžiarky, zapli lyže a viezli sa na lyžiarskom vleku. Pod odborným a trpezlivým dohľadom našich pani učiteliek, Moniky Riapošovej a Tatiany Kamzíkovej, sa však z nesmelých a neskúsených lyžiarikov stali odvážni a súťaživí lyžiari. Po týždennom výcviku každý jeden žiak zlyžoval svah bez väčších problémov. Neskutočná radosť z ich výkonu potešila nielen ich samých, ale aj nás ostatných.

 • ZIMNÉ HRY NA SNEHU

  „Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička, polia lúky vybieli, zapadne cestička“ – spieva sa v jednej pesničke. Takto si spievali aj naši žiaci, keď sme sa rozhodli užiť si zimných radovánok. Zobrali sme lopáre, sane, igelitky i rôzne netradičné „sánky“ a poďho pod Úboč. V rámci týždňa zimných hier sa žiaci vysánkovali, vyguľovali i mráz im krásne vyštípal líčka. Krásny čas aj spokojnosť detí naplnili naše očakávania a veríme, že si to čoskoro zopakujeme.

 • STROM ŽIVOTA

  STROM ŽIVOTA

  Naša žiačka Barbora Basárová z klubu Horehronček získala krásne 3. miesto v súťaži Zrkadlo duše 2017. Srdečne blahoželáme.

 • ANGLICKÁ SÚŤAŽ - LET´S PLAY

  Aj tento rok sa naši žiaci 4. ročníka, Maroš Kaniarik a Samuel Petro, zapojili do anglickej súťaže Let´s play. Tento rok sa do súťaže zapojilo 8 základných škôl. Pod odborným dohľadom porotcov chlapci veľmi dobre zvládli úlohy, ktoré pre nich nachystali pani učiteľky zo ZŠ Heľpa. Žiaci všetkých prihlásených škôl boli veľmi dobre pripravení, čo sa odzrkadlilo aj na celkovej úrovni súťaže. Výborný nápad ako žiakov pritiahnuť k anglickému jazyku. Tešíme sa na budúci školský rok a na ďalší ročník súťaže Let´s play.

 • EXKURZIA V NEMECKEJ

  V rámci dejepisného učiva žiakov zaujíma, okrem mnoho iných tém, aj téma druhej svetovej vojny. Preto sa pani učiteľka dejepisu rozhodla zorganizovať exkurziu do Pamätníka v Nemeckej, aby žiaci získali lepší prehľad o udalostiach z druhej svetovej vojny. V rámci exkurzie dostali odborný výklad od pani sprievodkyne, ktorá žiakov nesmierne zaujala. Celá exkurzia bola doplnená fotografiami obetí vojny, predmetov po obetiach i dokumentom o vojnových časoch. Žiaci z exkurzie odchádzali zadumaní a s jednou jednoduchou ale nezodpovedanou otázkou „Prečo?“

   

 • MIKULÁŠ

  Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,
  anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh.
  Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh,
  popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých.
  K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet,
  a na váhach prevažujú …. Či to slýchal kedy svet?
  Potom nosia na dlhý stôl účty celkom hotové,
  svätý Mikuláš z nich číta radom slovo po slove.
  Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví:
  „Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový.“

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria